http://www.zakapior.ulotka.org/
945499 468278136705495 8349303607391484462 n

"1000 km konno na Jurze"


Rywalizacja "1000 km konno na Jurze" ma za zadanie spopularyzować rajdy konne, jak również promować  ośrodki  turystyki konnej na Jurze. Dodatkowym celem jest rozpowszechnienie i nauka posługiwaniem się GPS-em w wykorzystaniem mapy.

"1000 km konno na Jurze" to zadanie przejechania konno na Jurze 1000 km, oraz odwiedzenie 10 różnych ośrodków turystyki konnej. Do rywalizacji zaliczamy rajdy i wycieczki odbyte na  terenie  Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Jury Wieluńskiej. Do rywalizacji nie zaliczamy jazdy konnej na maneżu.


Ewidencję tras „1000 km konno na Jurze” prowadzić należy przy użyciu popularnego programu ENDOMONDO (darmowa aplikacja w wersji podstawowej) z wykorzystaniem np. smartfona i dołączenie do Rywalizacji „1000 km konno na Jurze” w Endomondo.


Weryfikację pokonania 1000 km na Jurze przeprowadzać będzie komisja 2 osobowa wybierana z pośród  4 członków projektu „1000 km konno na Jurze” . W sprawach wątpliwych i wymagających rozstrzygnięcia przewodniczący ma głos decydujący i ostateczny. Weryfikacja odbywać się będzie po zakończeniu roku kalendarzowego w miesiącu styczniu i lutym, a zgłoszenia są przyjmowane w miesiącu styczniu.


Przyznawanie wyróżnienia i nadawanie odznaki „1000 km konno na Jurze” odbywać się będzie na sejmikach GTJ PTTK.


Wyróżnienie i odznakę „1000 km konno na Jurze” można zdobywać wielokrotnie Smile


Dla osób które osiągną wyróżnienie i odznakę „1000 km konno na Jurze” przewidziane są zniżki  na usługi noclegowe dla jeźdźca i konia w wybranych ośrodkach turystyki konnej.

Dodatkowa nagroda specjalna dla osoby która zaproponuje wytyczenie lokalnego odcinka szlaku konnego i opiszą walory turystyczno krajoznawcze.

Do grona laureatów rywalizacji zaliczamy już:

1. Beata Potasińska 2017 r.

2. Grzegorz Jachymczak 2018 r.

3. Jowita Lech 2018 r.

4. Marta Blitek 2018 r.

5. Andrzej Kasprzyk 2018 r.

6. Sylwia Piwowarska 2018 r.

7. Katarzyna Wanot 2019 r.

8. Romuald Chabinowski 2019 r.

9. Andrzej Pietrasiewicz 2019 r.


www.endomondo.com/challenges/27292613


ZAPRASZAMY DO ZABAWY

 


smoludbol 2bol
ZakapiorZakapior